Monday, 05/12/2022 - 21:52|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH&THCS Nguyễn Trãi

Năm học 2018-2019

Từ ngày 05/12/2022 đến ngày 11/12/2022

Thời gian Buổi Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú